În data de 27 iunie a.c., Plenul Senatului a adoptat doua proiecte de lege privind modificarea Legii 1/2011 educatiei naționale.

Principalele modificări la legea învățământului prevăd ca examenele de evaluare națională și de bacalaureat sa fie diferențiate, cu subiecte pe baza programei din manualele in limbile minorităților.

La articolul 361 alineatul (3), după litera (b), se introduce o noua litera, litera b1, cu următorul cuprins:

b1) pentru elevii din învățământul preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale, evaluarea națională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfășura cu subiecte realizate pe baza programei școlare prevăzută la art. 46 alin (2).

La articolul 361 alineatul (3), după litera c) se introduce o noua litera, litera c1, cu următorul cuprins:
c) pentru elevii din învățământul preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale, examenul de bacalaureat se va desfășura cu subiecte realizate pe baza programei școlare prevăzută la art. 46 alin (2).

Articolul 46
(1) În cadrul învățământului preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale, toate disciplinele se studiază în limba maternă, cu excepția disciplinei Limba și literatura română.
(2) Disciplina Limba și literatura română se predă pe tot parcursul învățământului preuniversitar după programe școlare și manuale elaborate în mod special pentru minoritatea respectivă.

Celalalt proiect se referă la învatamantul teologic pastoral. Acesta prevede ca „statul sprijina invatamantul teologic pastoral acreditat din instiutiile de invatamant superior confesional pentru programul de studii universitare de licenta de teologie pastorala in cazul in care, in cadrul invatamantului superior de stat, nu exista invatamant teologic pastoral specific cultului respectiv, recunoscut ca si cult conform Legii nr. 489/2006, republicata.”